RING TIL JAN

Jan telefon: 20 96 93 29

KONTOR TELEFONTIDER

Man – Ons – Fre: 09:15 – 12:00

SEND MAIL HER

Kontor telefon: 50 35 49 45

Overtrædelse Motor-
Køretøj
Knallert
Lille/Stor
Cykel Fod-
gænger
Anvisninger for færdslen
Færdselstavle eller pile ikke respekteret 1500 1000/1000 700
Kørsel mod kørselsretning 2000 1500/2000 1000
Overskredet spærrelinie ved overhaling 2000
Kørsel frem mod rødt lyssignal 2000 1500/2000 1000
Ulovlig kørsel i nødspor 2000
Overhanlingsforbud fastsat ved færdselstavle 2000
Slæde, ski, skøjter, rulleskøjter og ligende efter
køretøj m.v.
1000 1000/1000 700 700
Overtrædelse Motor-
Køretøj
Knallert
Lille/Stor
Cykel Fod-
gænger
Anvendelse af vejens forskellige baner
Motorkøretøj kørt på cykelsti/fortov 1000
Ulovlig kørsel i busbane 1000 -/1000
Undladt at benytte krybespor/benyttet sporet forkert 1000 1000/1000 700
Placering på vejen
Undladt at holde så langt til højre som muligt 1000 1000/1000 700
Undladt at køre højre om helleanlæg m.v. 2000 1000/2000 700
Overtrædelse Motor-
Køretøj
Knallert
Lille/Stor
Cykel Fod-
gænger
Lygteføring
Motorkøretøj eller knallert uden tændte lygter
i lygtetændingstiden
1000 1000/1000
Forkert lygteføring i lygtetændingstiden 1000 1000/1000
Kørsel uden nærlys eller forkert lygteføring
uden for lygtetændningstiden
1000 1000/1000
Unødig støj/røg m.v.
Unødig støj/røg m.v. (Burnout) 1000 1000/1000
Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej
Ulovlig færdsel/standsning og parkering på motorvej og
motortrafikvej
1000 1000/1000 700 700
Overtrædelse Motor-
Køretøj
Knallert
Lille/Stor
Cykel Fod-
gænger
Overhaling
Foretaget overhaling højre om 2000
Vigepligt
Ubetinget vigepligt (fuldt stop) 2000 1500/2000 1000
Standsning/parkering
Undladt at sikre køretøj 1000 1000/1000
Signaler og tegn
Manglende/unødig signalgivning 1000 1000/1000 700
Manglende tegngivning 1000 1000/1000
Ikke anvendt havariblink på motorvejen 1000
Uberettiget anvendt havariblink 1000
Ikke anvendt advarselstrekant 1000
Overtrædelse Motor-
Køretøj
Knallert
Lille/Stor
Cykel Fod-
gænger
Fejl og mangler – bil eller motorcykel
Bil eller motorcykel – ejer eller varig bruger
I almindelighed, herunder: 1000
Nedslidte dæk – pr. dæk 1000
Uens dæk på samme aksel – pr. aksel 1000
Pigdæk, men ikke på alle hjul 1000
Pigdæk uden for perioden (1. november til 15. april) 1000
Uvirksom håndbremse/driftbremse (fodbremse) 1000
Uvirksom horn 1000
Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet 1000
Ikke forsynet med spejl/spejle 1000
Sikkerhedssele ikke monteret/defekt 1000
Overtrædelse Motor-
Køretøj
Knallert
Lille/Stor
Cykel Fod-
gænger
Særlige regler for motorcykler
Ført motorcykel ved siden af andet køretøj 1000
Passager ikke et ben på hver side af motorcyklen, begge 1000
Befordret flere personer end motorcyklen er godtkendt til – alle 1000
Befordret børn under 135 cm p tohjulet motorcykel 2000
Befordret børn under 5 år på trehjulet motorcykel eller i sidevogn
til motorcykel uden sikkerhedssele
2000
Håndholdt mobiltelefon
Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel 1500 1500/1500 1000
Kørekort
Undladt at have kørekort hos sig under kørsel 1000 -/1000
Overtrædelse Motor-
Køretøj
Knallert
Lille/Stor
Cykel Fod-
gænger
Sikkerhedssele/styrthjelm
Undladt at anvende sikkerhedssele 1500 -/1000
Undladt at påse, at passagerer under 15 år anvender
sikkerhedssele
2000 -/2000
Undladt at påse, at børn under 135 cm anvender
godkendt sikkerhedsudstyr
2000 -/2000
Undladt at påse:
1) At der ikke befordres børn under 3 år på siddepladser
uden sikkerhedssele

2) At børn på 3 år of derover, som er under 135 cm ikke
må befordres på forsæde, som ikke er forsynet med
sikkerhedssele

2000
Undladt at påse, at børn i bagudvendt barnestol ikke
befordres på en siddeplads med frontairbag, som ikke er
deaktiveret
1000
Passager lader sig befordre, når antallet af passaferer
overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele
1000
Undladt at påse, at passagerer under 15 år ikke
lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger
andtallet af siddepladser med sikkerhedssele
2000
Undladet at anvende styrthjelm eller fastspændt
styrthjelm
1500 1500/1500
Undladt at påse, at passagerer, der var fyldt 5 år,
men endnu ikke 15 år, anvender styrthjelm
2000 -/2000
Overtrædelse Motor-
Køretøj
Knallert
Lille/Stor
Cykel Fod-
gænger
Forsikring af køretøjer T/M
Ansvarsforsikring for motordrevet køretøj ikke tegnet/
holdt i kraft
1000 1000/1000 1000
Registrering
Kørsel med uregistreret registreringspligtigt køretøj, eller kørsel
uden nummberplader, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens
område
1000 1000
Bil forsynet med kun en nummerplade eller et prøveskilt/-mærke,
anbragt foran eller bagpå
1000
Kørsel med ulæselig/tildækket/bøjet nummerplade, prøveskilt/
-mærke
1000
Anvendt prøveskilt i strid med formålet med kørslen 1000
Anvendt prøveskilt til befordring af personer eller gods, uden at der blev
medbragt dokumentation for, at udlånets varighed ikke overstiger
3 timer
1000
Anvendt prøvemærke i strid med formålet med kørslen 1000
Anvendt prøvemærke til befordring af personer eller gods, der var
uvedkommende for formålet med kørslen
1000
Benyttet prøvemærke uden at medbringe tilladelsen 1000
Benytte prøvemærke efter udløbet af tilladelsen 1000
Overtrædelse Motor-
Køretøj
Knallert
Lille/Stor
Cykel Fod-
gænger
Bil eller motorcykel – fører
Fører halv takst, dog mindst 1000 kr.
Totalbøde fremkommer således:

En eller to mangler 1000
Tre mangler 1500
I almindelighed, herunder: 1000
Nedslidte dæk – pr. dæk 1000
Uens dæk på samme aksel – pr. aksel 1000
Pigdæk, men ikke på alle hjul 1000
Pigdæk udenfor perioden (1. november til 15. april) 1000
Uvirksom håndbremse 1000
Uvirksomt horn 1000
Ikke forsynet med spejl/spejle 1000
Overtrædelse Motor-
Køretøj
Knallert
Lille/Stor
Cykel Fod-
gænger
Køretøjers dimensioner
Køretøjets bredde overstiger 2,55 meter 1000
Påhængskøretøj til motorcykel – bredden overstiger
1,00 meter
1000
Motordrevet køretøj længde overstiger
12,00 meter
1000
Påhængsvogn til bil – længden overstiger
12,00 mete
1000
Påhængsvogn til motorcykel – længden overstiger
2,50 meter
1000
Bus med 2 aksler – længden overstiger
15 meter
1000
Ledbus – længden overstiger 18,75 meter 1000
Bil med sættevogn – længden overstiger 16,50 meter 1000
Andre vogntog end bil med sættevogn – længden
overstiger 18,75 meter
1000
Køretøjets højde overstiger 4,00 meter 1000