RING TIL JAN

Jan telefon: 20 96 93 29

KONTOR TELEFONTIDER

Man – Ons – Fre: 09:15 – 12:00

SEND MAIL HER

Kontor telefon: 50 35 49 45

Teoriprøven

Til teoriprøven skal du ”bare” bruge det du har lært i teorilokalet og hvis du ikke lige kan huske hvad du har lært, så brug din sunde fornuft. Vi kan ikke med dette stykke papir sikre os du består, men vi kan gentage og præcisere nogle af de ting vi har talt om i teori og skolevogn som har betydning til teoriprøven.

Når du til teoriprøven skal forudse faretegn kan vi næsten opdele det i 2 dele, de spørgsmål hvor du skal forudse tingene (hvor der måske er noget der er farligt iflg. det du har lært i teorilokalet) og her starter spørgsmålet som regel med: VEJENS……. og så den anden del som f. eks cykel, fodgænger og lign. hvor tingene skal være på billedet for at have betydning.

Du skal forudse faretegn når du bliver spurgt om flg.:

Vejens omgivelser:

By-områder (inden for by tavlen) beboelses-områder, vådområder (i nærheden af søer,moser,vandløb,og lign.) markarbejde,skovområder, hvor der er nedfaldene blade,skov/træer om vinter,hvor de skygger for solen så kørebanen måske er isglat.

Vejens udstyr:

Der er meget udstyr som du skal tage stilling til som kunne få betydning for vores kørsel, men det er når der MANGLER udstyr vi skal være særlig opmærksom på den betydning det kunne få for dig. Ud fra vores erfaring med de billeder de viser til teoriprøve kan vi lave følgende huskeregler: Du skal altid være særlig opmærksom på vejens udstyr når der MANGLER en cykelsti.

Vejens forløb:

Vejkryds, sving, bakketop, rundkørsel, jernbane-overkørsel, vej-indsnævring (ofte i forbindelse med fletteregler eller vognbaneskift)

Vejens brug:

Butiks/indkøbsgader, skolevej, P-gade, busstation/banegårde, sports-områder.

(der bliver til teoriprøven ikke spurgt om VEJENS TYPE )

Ovenstående er steder hvor du skal FORUDSE fare. Når spørgsmålet IKKE indeholder formuleringen : VEJENS….., er det som regel kun når faretegnet er tydeligt på billedet at du svare JA til at være særlig opmærksom, f. eks kan du kun være særlig opmærksom på fodgængere når der ER en fodgænger som har betydning for din kørsel lige nu.

Særlige opmærksom på cyklister/knallerter:

Når de ER på billedet og har betydning for din kørsel lige nu, eller når du krydser deres bane i forbindelse med højre/venstresving, overhaling højre om en venstresvingende bil hvor man f.eks. krydser ind over kantlinien til rabatten.

Særlige opmærksom på modkørende:

1: Når der er en modkørende på billedet der har til hensigt at komme over i din bane f.eks. er i gang med overhaling eller blinker til venstre.

2: HVER GANG du skal over i de modkørendes bane, f.eks. når du overhaler, svinger til venstre eller vender bilen. Du skal være særlig opmærksom på modkørende i de 3 manøvrer UANSET om der er en modkørende på billedet eller ej, også i lysregulering hvor du svinger for f.eks grøn pil.

Særlige opmærksom på kørebanestriber:

Du er kun særlig opmærksom på kørebanestriber når de har betydning for hvad du vil eller må gøre lige nu. Feks. hvis du kører på en lige vej uden andre biler foran så vil kørebanestriber ALDRIG kunne få betydning for dig. Du kan være særlig opmærksom hvis du ønsker at overhale og striberne har betydning for om du vil/kan gøre det lige nu.(Hvis du f.eks. ikke må køre hurtigere end den forankørende, har det ingen betydning hvordan striberne ser ud)

Særlige opmærksom på kørebanens tilstand:

Dette betyder kort og godt om vejen/kørebanen er glat (nedsat vejgreb). Det kunne f.eks. være sne, is, regn, grus, brosten eller lign.

Man er altid særlig opmærksom på : Børn, cykler, ældre og ”Jonny Brian”, men vi skal også tænke på traktorers dårlig bremser, MC kører for stærkt og bremser dårligt, lastbiler / busser kører over i modsatte side ved skarp svingning, lastbiler/busser accelerer langsomt og bremser dårligt, MC+cykler og knallerter er meget sidevindsfølsomme osv.

Af øvrige ting du kan blive spurgt om / vurdere er afstand til forankørende. Du skal tommelfingerregel have en sikkerhedsafstand svarende til halvdelen af din hastighed i meter. Du kan ”måle” afstand ved at forstille dig hvor mange biler der kan være tæt sammen mellem dig og forankørende, hvis du så beregner at en bil er 5 m. Har du resultatet.

Højde/længde/bredde

Max: skal afmærkes ved udhæng på:

Højde 4 m

Længde 12m 1m.

Brede 2,55m 15cm.

Gods må aldrig hænge så langt ud over bilen at det overskrider grænsen på 12m./2,55m.

Advarselstrekant: min 50 m. på alm. vej og min 100 m. motorvej.

Slæbning af anden bil: max. 30 km/t, ikke på motorvej, max 4 m. slæbetov + markeres hvis det er mere end 2 m., styretøj og bremser skal virke, føreren af den slæbte bil skal have kørekort.

Man bliver aldrig spurgt om man er opmærksom på … , der bliver kun spurgt om man er SÆRLIG opmærksom på … og det er man kun når det man bliver spurgt om har betydning for vores kørsel lige nu . F.eks. en lysregulering : hvis der er grøn så kører man,hvis der er rødt skal man stoppe.

Dette er selvfølgelig kun en lille del af det man skal kunne for at bestå en teoriprøve, men det kan måske præcisere nogle af svarmulighederne.